Finansiering

Våre medarbeidere har lang erfaring med å hjelpe deg med finansiering av din nye bil.

PrivatLeie

PrivatLeie er for deg som ønsker en ny bil uten store kontantutlegg, og likevel vil betale en lav månedsleie. PrivatLeie har fått sterkt økende popularitet de siste årene, og nesten 4 av 10 nordmenn velger nå å leie sin nye bil fremfor vanlig kjøp. På samme måte som når du kjøper bilen selv så velger du biltype og ekstrautstyr. Normalt er leieperioden på 24, 36 eller 48 måneder. I tillegg til månedsleien betaler du de vanlige bilutgiftene som drivstoff, forsikring og service. Vi anbefaler deg også å tegne et eget AutoPASS abonnement (se www.autopass.no). Etter endt leieperiode leveres bilen tilbake til bilforhandleren.

Fordeler med PrivatLeie - Lav inngangsbillett (startleie) - Lav månedsleie - Forutsigbare bilutgifter - Du slipper å ta opp lån for og skaffe deg en ny bil.

Startleie Du betaler vanligvis en startleie på ca. 10 prosent av bilens pris ved levering (til forhandleren), men vi kan også tilby helt ned til kr 0 i startleie. Startleien reduserer det månedlige leiebeløpet. Ved avbrudd av leiekontrakten før avtaleslutt refunderes ikke startleien verken helt eller delvis. I tillegg til startleien betales et etableringsgebyr sammen med den 1. månedsleien. Vær dog oppmerksom på at vi tar forbehold om vanlig kredittgodkjennelse.

Forsikring Du benytter din egen oppsparte bonus, og kan velge mellom en av forhandlerens godkjente samarbeidspartnere på forsikring. Din forhandler vil gjerne gi deg et godt tilbud, og kan hjelpe med praktiske detaljer rundt tegning av forsikring.

Service Du må ta service på bilen hos din Motor Forum forhandler i h.h.t. bilens servicemanual.  Servicen dekkes av leietager. Eventuelt kan du tegne en serviceavtale hvor servicen er inkludert i månedsleien på bilen.

Oppsigelse Leieavtalen løper med en minimumsperiode på 6 måneder. Deretter kan du si opp leieavtalen med 1 måneds varsel.  Du kan bli pålagt å betale opptil 6 måneders etterleie ved oppsigelse av avtalen. I tillegg kommer eventuelle overkjørte kilometer og dekning for unormal slitasje (se brosjyre for unormal slitasje her). Hvis du skulle ønske å si opp leieavtalen midt i leieperioden, vil vi anbefale deg å selv finne en ny leietager på bilen.  Vær imidlertid oppmerksom på at vår finanspartner må kredittgodkjenne ny leietager.

Innlevering Ca. 1 måned før innlevering vil du få et brev fra forhandler med varsel om å ta kontakt for å avtale innleveringstidspunkt.  Ved innlevering av bilen så vil takstmann se over bilen for å sjekke om bilen har skader/unormal slitasje. Hvis det viser seg at bilen har skader/unormal slitasje så må du betale for utbedring av disse skadene. Samtidig vil du måtte betale for eventuelle overkjørte kilometer. Sats for overkjørte kilometer fremgår av leiekontrakten.

Momsregler På PrivatLeie får du fordelen av at vår finanspartner kan trekke fra merverdiavgiften på bilen. Dermed blir det såkalte leieberegningsgrunnlaget lavere enn ved vanlig kjøp, og du sparer dermed renter. Til gjengjeld blir du belastet merverdiavgift på månedsleien, på termingebyret og etableringsgebyret.

Skatteregler PrivatLeie er et leieprodukt, og du får derfor ikke fradrag for renteutgiftene. Til gjengjeld nyter du som nevnt ovenfor godt av at vår finanspartner får fradrag for merverdiavgiften. Skulle du ønske mer opplysninger om PrivatLeie kan du gjerne kontakte din bilselger.

BilLån

Vi kan tilby billån både til bedrifter og privatpersoner, både til kjøp av nye og brukte biler. Nedbetalingstiden kan være fra 12 til 120 måneder.  Vi tar kun pant i bilen som sikkerhet, og du kan få finansiert opptil 100% av bilprisen. Faktisk finansieringsgrad vil avhenge av din alder og betjeningsevne. Du vil raskt få svar på en kredittsøknad, som regel i løpet av bare få minutter. Vi order med finansdokumentene, slik at du unngår unødvendige forsinkelser med hensyn til levering av bilen. Skulle du ønske mer opplysninger om billån så kan du gjerne kontakte din bilselger.

BilLeasing

For næringsdrivende og offentlige virksomheter er leasing en meget aktuell finansieringsform. Du får en høy finansieringsgrad og binder dermed ikke driftskapital i bilparken, og du slipper å stille andre former for sikkerhet. For personbiler så vil det være mest aktuelt med leasing med restverdi. Forhandler garanterer da en restverdi på bilen, noe som gjør at du betaler en månedlig leie i takt med verdifallet på bilen. Dette forenkler budsjettering og regnskapsføring. For varebiler så kan leasing både med og uten restverdi være aktuelt.

På samme måte som når du kjøper bilen selv så velger du biltype og ekstrautstyr.  Normalt er leieperioden på 36 måneder på personbiler, mens varebilleasing kan variere fra 24 - 60 måneder.  I tillegg til månedsleien betaler du de vanlige bilutgiftene som drivstoff, forsikring og service. Vi anbefaler deg å tegne et eget AutoPASS abonnement (se www.autopass.no). Etter endt leieperiode leveres bilen tilbake til bilforhandleren.

Fordeler med Leasing - Lav eller ingen forskuddsleie - Lav månedsleie - Enkel budsjettering - Enkel regnskapsføring - Slankere balanse (dog ikke på leasing uten restverdi)

Forskuddsleie Forskuddsleien kan variere fra 0 til ca 20 prosent av bilens pris, og betales til forhandleren før levering. Forskuddsleien reduserer det månedlige leiebeløpet. I tillegg betales et etableringsgebyr samt årsavgift med tillegg av mva. sammen med den 1. månedsleien.

Forsikring Bilen må kaskoforsikres og maks egenandel er kr 10.000. Du benytter din egen oppsparte bonus, og kan selv velge forsikringsselskap. Din forhandler kan hjelpe deg med praktiske detaljer rundt tegning av forsikring.

Service Du må ta service på bilen hos din Motor Forum forhandler i h.h.t. bilens servicemanual. Servicen dekkes av deg som leietager. Eventuelt kan du tegne en serviceavtale hvor servicen er inkludert i månedsleien på bilen.

Innlevering Ca. 1 måned før innlevering vil du få et brev fra forhandler med varsel om å ta kontakt for å avtale innleveringstidspunkt.  Ved innlevering av bilen så vil takstmann se over bilen for å sjekke om bilen har skader/unormal slitasje. Hvis det viser seg at bilen har skader/unormal slitasje så må du betale for utbedring av disse skadene. Samtidig vil du måtte betale for eventuelle overkjørte kilometer. Sats for overkjørte kilometer fremgår av leiekontrakten. Skulle du ønske mer opplysninger om leasing så kan du gjerne kontakte din bilselger.

Forespørsel pris på tilbehør og deler
Produkt

Kontaktinformasjon