ESG

Motor Forum skal bidra til en miljøvennlig og velfungerende bilpark i Norge. Motor Gruppen Detalj AS og tilhørende datterselskaper eier og driver bilforhandlere i Motor Forum kjeden. Motor Gruppen Detalj AS er et datterselskap i Motor Gruppen.
Les mer på www.motorgruppen.no/esg