Privatleie

Vil du ha en ny og sikker bil med lave forutsigbare månedsbeløp uten å måtte oppta lån?

I en periode med store teknologiske endringer i bilbransjen, opplever vi at stadig flere nordmenn velger å privatleie sin nye bil. Det er flere årsaker til dette, først og fremst slipper du usikkerheten rundt bilens annenhåndsverdi, og du kan disponere en ny bil med fulle garantier og høy grad av sikkerhet med lav eller ingen startleie.

Fordeler med Privatleie:
- Lav eller ingen startleie

- En ny og sikker bil med fulle garantier
- Forutsigbare bilutgifter
- Du slipper å ta opp lån
- Ingen usikkerhet rundt bilens annenhåndsverdi
 og du slipper å selge bilen selv

Om ønskelig kan du også tegne en serviceavtale som gjør at du får full kontroll med bilutgiftene dine.
Les mer om serviceavtaler her

BESTILL PRISTILBUD

AKTUELLE SPØRSMÅL FØR BILLEVERING

1. Hva er startleie?
Startleien kan sammenlignes med egenkapital ved kjøp av bilen. Startleien utgjør gjerne fra 10 - 20%, og gjør at du får tilsvarende lavere månedsleie. Startleien innbetales før levering av bilen, og refunderes ikke ved utløp av avtalen.

2. Hva med bombrikke?
Du må selv bestille bombrikke og åpne et personlig abonnement hos bomselskapet. Gjør gjerne dette før bilen leveres, så tar du med deg bombrikken og monterer denne den dagen bilen leveres.

3. Hva med Service og vedlikehold?
Du må ta service på bilen hos din Motor Forum forhandler i hht. bilens servicemanual.

Eventuelt kan du tegne en serviceavtale hvor servicen er inkludert i månedsleien på bilen.

4. Hva med Dekkhotell og Hjulskift?
Din Motor Forum forhandler kan tilby deg både lagring og skifte til vinterhjul/sommerhjul.
Eventuelt kan denne tjenesten inngå i en serviceavtale som inkluderes i leasingleien.

5. Hva med forsikring?
Du tegner forsikring på bilen på samme måte som du skulle eid bilen selv. Du benytter din egen oppsparte bonus, og kan velge mellom en av forhandlerens godkjente samarbeidspartnere på forsikring. Din forhandler vil gjerne gi deg et godt tilbud, og kan hjelpe med praktiske detaljer rundt tegning av forsikring.

I LEIEPERIODEN

1. Kan kjørelengden endres?
Hvis det skulle vise seg at du kjører vesentlig lenger enn den avtalte kjørelengden så anbefaler vi deg å kontakte din forhandler for å justere kjørelengden. Dette kan gjøres inntil 6 måneder før utløp av avtalen.

2. Hva når bilbehovet endres?

Leieavtalen løper med en minimumsperiode på 6 måneder. Deretter kan du si opp leieavtalen med 1 måneds varsel.  Du kan bli pålagt å betale opptil 6 måneders etterleie ved oppsigelse av avtalen. I tillegg kommer eventuelle overkjørte kilometer og dekning for unormal slitasje (se brosjyre for unormal slitasje her).

3. Kan jeg finne ny leietager?
Hvis du skulle ønske å si opp leieavtalen midt i leieperioden, vil vi anbefale deg å selv finne en ny leietager på bilen for eksempel ved å annonsere bilen på Finn.no.  Vær imidlertid oppmerksom på at vår finanspartner må kredittgodkjenne ny leietager. Les mer om leasing overdragelse her.

ETTER LEIEPERIODEN

1. Hva er overkjørte kilometer?
På samme måte som når du leier en bil så inkluderer avtalen et visst antall kilometer. Ved utløp av avtalen rapporterer forhandler inn bilens kilometerstand til leasingselskapet. Skulle du ha kjørt lenger enn den avtalte kjørelengden, så må du betale for overkjørte kilometer etter en avtalt sats pr km.

2. Hva er unormal slitasje?
På samme måte som når du eier en bil selv vil skader og unormal slitasje påvirke bilens utseende, funksjon og annenhåndsverdi. Når bilen skal tilbakeleveres til eier eller den eier utpeker etter utløp av leieperioden vil dere sammen ta en gjennomgang av bilen. Har du behandlet bilen i hht. bransjenorman, vil du normalt ikke få noen tilleggsbelastning. Du står imidlertid ansvarlig for eventuelle overkjørte kilometer. Utover dette vil eier eller den eier utpeker kunne belaste deg for skader og unormal slitasje på bilen, samt eventuelt manglende utført service og vedlikehold og verdiforringelse av bilen ved eventuelt bortfall av garanti, samt kostnader for reparasjoner som garantien ellers ville dekket.

KRAV TIL BRUK, SERVICE OG VEDLIKEHOLD I LEIEPERIODEN
Du kan unngå å måtte betale for unormal slitasje ved å behandle bilen på en normalt pen måte, og ved å reparere eventuelle skader og bulker fortløpende. Utleier/eier kan kreve at reparasjonsarbeid utføres på leverandørs verksted eller på verksted godkjent av eier/utleier. Dette gjelder også eventuelle skader på glass. Husk at din leverandør/forhandler kan hjelpe deg med å utbedre alle typer skader.

VASK/POLERING
Vi anbefaler sterkt at du vasker (minimum månedlig) og polerer bilen jevnlig utvendig (minimum 2 ganger i året), og at du også regelmessig støvsuger og vasker bilen innvendig.

DRIVSTOFF
Du må til enhver tid sikre at du fyller korrekt drivstoff på bilen i henhold til bilens instruksjonshåndbok.

LADEKABEL/LADEUTSTYR
Bruk og behandling av ladekabel og ladeutstyr skal følge fabrikantens anbefaling iht. bilens instruksjonsbok.

BRUK AV BILEN
Bilen må ikke benyttes utenfor ordinær vei, og kan heller ikke benyttes i hastighetskonkurranser (jfr. regler fra forsikringsselskapene).

SLITT RUTE
Vi anbefaler deg å bruke godt med spylervæske og skifte vindusviskere med jevne mellomrom for å hindre riper og slitasje på frontruten

TILBAKELEVERING
Etter endt leieperiode skal bilen leveres tilbake grundig vasket og rengjort både innvendig og utvendig. Samtidig er det viktig at du leverer tilbake bilen med det utstyret og tilbehøret som fulgte med da bilen var ny. Ved tilbakelevering av bilen tar du og forhandler en gjennomgang av bilen sammen og du vil motta en mottakskvittering.

UNORMAL SLITASJE
Forhandler vil belaste deg for eventuelle skader og unormal slitasje på bilen, manglende utførte servicer og verdiforringelse av bilen ved eventuelt bortfall av garanti, samt kostnader for reparasjoner som garantien ellers ville dekket. Ved eventuelle uoverensstemmelser kan begge parter be om at bilen vurderes av en nøytral takstmann hos NAF eller Viking Kontroll i hht. bransjenormen for unormal slitasje. Kostnaden for fremstilling hos nøytral takstmann avtales mellom partene. Takstvurderingen er bindende for begge parter. Les mer om unormal slitasje her.

BESTILL PRISTILBUD


Se over markerte felter i skjema for manglende eller ugyldig data

Vi kontakter deg så raskt som mulig etter vi har mottatt henvendelsen.