Næringsleasing

Vil du ha en ny og sikker bil uten å binde mye kapital og samtidig slippe å selge bruktbilen selv?

Næringsleasing er et høyaktuelt produkt for finansiering av firmabiler og spesielt varebiler. Ca 2/3 deler av alle nye varebiler som selges går på leasing. Med leasing oppnår bedriften en høy finansieringsgrad, og slipper å binde opp egenkapital i bilparken. Vi kan også tilby Leasing PLUSS som gir deg bedre oversikt og kontroll med bilutgiftene.

Fordeler med Leasing:
- Frigjør kapital som kan brukes til andre formål

- En ny og sikker bil med fulle garantier
- Forutsigbare bilutgifter forenkler budsjettering
- Slipper å selge bilen selv

- Ingen usikkerhet rundt bilens annenhåndsverdi

På leasing av varebiler har du fradragsrett for inngående MVA på forskuddsleie, etableringsgebyr og månedsleie etter gjeldende regler. På personbiler kan MVA utgiftsføres som en del av månedsleien.
På leasing av elbiler er det p.t. fritak for MVA på leasing.

Leasing PLUSS
Mange bedrifter ønsker å samle bilutgiftene på en månedlig faktura for å få bedre oversikt og kontroll. Vi kan tilby produktet Leasing PLUSS som gir deg både leasing, service, dekkhotell, hjulskift, forsikring og drivstoff på en og samme faktura. Eventuelt kan du også bare velge for eksempel leasing og serviceavtale.

BESTILL PRISTILBUD

AKTUELLE TEMAER FØR LEVERING AV DIN NYE BIL

1. Forskuddsleie
Forskuddsleien utgjør fra 0 - 20%, og gir deg tilsvarende lavere månedsleie. Forskuddsleien innbetales før levering av bilen, og refunderes ikke ved utløp av avtalen. I hht. Skatte ABC skal forskuddsleien aktiveres som en forskuddsbetalt kostnad og periodiseres over leieperioden.

2. Bombrikke
Du må selv bestille bombrikke og åpne et abonnement hos bomselskapet. Gjør gjerne dette før bilen leveres, så tar du med deg bombrikken og monterer denne samme dag som bilen leveres.

3. Service og vedlikehold
Du må ta service på bilen hos din Motor Forum forhandler i hht. bilens servicemanual.

Eventuelt kan du tegne en Serviceavtale hvor servicen er inkludert i månedsleien på bilen,
 gjennom Leasing PLUSS.

4. Dekkhotell og Hjulskift
Din Motor Forum forhandler kan tilby deg både lagring og skifte til vinterhjul/sommerhjul.
Eventuelt kan denne tjenesten inngå i en serviceavtale som inkluderes i leasingleien, gjennom Leasing PLUSS.

5. Bilforsikring
Du tegner forsikring på bilen på samme måte som du skulle eid bilen selv. Du benytter din egen oppsparte bonus, og kan velge mellom en av forhandlerens godkjente samarbeidspartnere på forsikring. Din forhandler vil gjerne gi deg et godt tilbud, og kan hjelpe med praktiske detaljer rundt tegning av forsikring. Bilforsikring kan eventuelt inngå i Leasing PLUSS. Les mer om bilforsikring her.

AKTUELLE TEMAER I LEIEPERIODEN OG VED AVSLUTNING AV LEIEPERIODEN

Endring av kjørelengde:
Leasingavtalen inkluderer avtalen et visst antall kilometer. Hvis det skulle vise seg at du kjører vesentlig lenger enn den avtalte kjørelengden så anbefaler vi deg å kontakte din forhandler for å justere kjørelengden. Dette kan gjøres inntil 6 måneder før utløp av avtalen.

Endring av leietager:
Hvis det skulle vise seg at bedriften ikke lenger trenger leasingbilen, kan avtalen eventuelt overdras til en ny leietager forutsatt godkjenning av forhandler/leasingselskap. Les mer om prosessen rundt endring av leietager her.

Unormal slitasje - bransjenorm:
På samme måte som når du eier en bil selv vil skader og unormal slitasje påvirke bilens utseende, funksjon og annenhåndsverdi. Når bilen skal tilbakeleveres til eier eller den eier utpeker etter utløp av leieperioden vil dere sammen ta en gjennomgang av bilen. Har du behandlet bilen ihht. denne normen, vil du normalt ikke få noen tilleggsbelastning. Du står imidlertid ansvarlig for eventuelle overkjørte kilometer. Utover dette vil eier eller den eier utpeker kunne belaste deg for skader og unormal slitasje på bilen, samt eventuelt manglende utført service og vedlikehold og verdiforringelse av bilen ved eventuelt bortfall av garanti, samt kostnader for reparasjoner som garantien ellers ville dekket. Les mer om bransjenormen for Unormal Slitasje her.

Krav til bruk, service og vedlikehold i leieperioden:
Du kan unngå å måtte betale for unormal slitasje ved å behandle bilen på en normalt pen måte, og ved å reparere eventuelle skader og bulker fortløpende. Utleier/eier kan kreve at reparasjonsarbeid utføres på leverandørs verksted eller på verksted godkjent av eier/utleier. Dette gjelder også eventuelle skader på glass. Husk at din Motor Forum forhandler kan hjelpe deg med å utbedre alle typer skader.

Vask/polering:
Vi anbefaler sterkt at du vasker (minimum månedlig) og polerer bilen jevnlig utvendig (minimum 2 ganger i året), og at du også regelmessig støvsuger og vasker bilen innvendig.

Drivstoff:
Du må til enhver tid sikre at du fyller korrekt drivstoff på bilen i henhold til bilens instruksjonshåndbok.

Ladekabler/ladeutstyr:
Bruk og behandling av ladekabel og ladeutstyr skal følge fabrikantens anbefaling iht. bilens instruksjonsbok.

Bruk av bilen:
Bilen må ikke benyttes utenfor ordinær vei, og kan heller ikke benyttes i hastighetskonkurranser (jfr. regler fra forsikringsselskapene).

Slitt rute:
Vi anbefaler deg å bruke godt med spylervæske og skifte vindusviskere med jevne mellomrom for å hindre riper og slitasje på frontruten

Tilbakelevering:
Etter endt leieperiode skal bilen leveres tilbake grundig vasket og rengjort både innvendig og utvendig. Samtidig er det viktig at du leverer tilbake bilen med det utstyret og tilbehøret som fulgte med da bilen var ny. Ved tilbakelevering av bilen tar du og forhandler en gjennomgang av bilen sammen og du vil motta en mottakskvittering.

Unormal slitasje:
Forhandler vil belaste deg for eventuelle skader og unormal slitasje på bilen, manglende utførte servicer og verdiforringelse av bilen ved eventuelt bortfall av garanti, samt kostnader for reparasjoner som garantien ellers ville dekket. Ved eventuelle uoverensstemmelser kan begge parter be om at bilen vurderes av en nøytral takstmann hos NAF eller Viking Kontroll ihht. bransjenormen for unormal slitasje. Kostnaden for fremstilling hos nøytral takstmann avtales mellom partene. Takstvurderingen er bindende for begge parter. Les mer om bransjenormen for Unormal Slitasje her.

BESTILL PRISTILBUD


Se over markerte felter i skjema for manglende eller ugyldig data

Vi kontakter deg så raskt som mulig etter vi har mottatt henvendelsen.